ICAgile Certified Professional – Agile Talent (ICP-TAL)

presented by Björn Sandberg, Frida Mangen
Register
Date :
17 September 2019, 08:00 —
18 September 2019, 17:00
Location:
Stockholm, Sweden, Sweden
kr15200 + VAT
Just nu: 10% rabatt-Early Bird (ord pris 16 900 sek)
Ends on 17 September 2019
Tickets:
kr15200 + VAT – Just nu: 10% rabatt-Early Bird (ord pris 16 900 sek)
14 tickets left, ends on 17 September 2019
Share event:

Agil HR-certifieringsutbildning

-certifieringsutbildning inom Agil HR via ICAgile

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funtions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Målgrupp: Denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs


Vi går igenom:

  • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför vi behöver arbeta agilt?

  • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?

  • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i de nu existerande organisationerna och framtidens? 

  • Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?

  • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban?

  • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?

  • Hur kan HR stötta en Agil transformation? 


Utbildare:

Björn Sandberg är beteendevetare och har en lång erfarenhet inom HR, ledarskap och förändringsområdet från såväl stora globala till medelstora och små bolag samt myndigheter.

Frida Mangen är beteende och personalvetare med ett stort intresse inom arbetspsykologin. De senaste elva åren har Frida arbetat inom Tech branschen i varierande roller inom HR och ledarskap. 

Frida driven även den populära podcasten; AgilaHRpodden

I filmen svarar Björn på frågan varför HR bör ta taktpinnen i den Agila transformationen.
Björn
Sandberg

Some call it Business Agility and Next Generation HR. It's about to take the next step within HR, organization and business development to handle a rapidly changing and complex world. We start where you are in everyday life, take it at a pace that works and builds the ability that is needed. It is done with a unique combination of leadership, team, management and learning

Development-oriented learning approach to support development of sustainable results and inspire to a learning life style - both in organizations, teams and individuals. Used to maintain a holistic approach in a rapidly changing and complex business environment.

Have an extensive experience from the whole People, HR, leadership and change area. Including business transformations, inspired by Lean & Agile and what really can be achieve with it, but also traditional process and improvements work.

Is well familiar with large global multicultural organizations as well as government agencies, but also the challenges small medium-sized businesses encounter. 

Responsibility has shifted from operational to strategic questions via tactical ones, both at functional and general business level. Have had a lot's of roles both as direct and indirect leader with and without direct reporting and as an consultant.

Show bio Hide

Frida
Mangen

Frida Mangen

Frida has a degree in HR with focus on behavioral science and with a great interest in the field of psychology. The past eleven years, she has worked in the tech industry, in various roles within HR and as a manager.


Frida is founder of the Swedish podcast “AgilaHRpodden”, a podcast where she seek answer to how we within organizations, leadership and HR can contribute and be part of creating the next generations organizations.


She is driven by making difference and help enterprises to accelerate their agile transformation and succeed in business by interacting and focus on people.

To build sustainable and dynamic workplaces where organizations attract and maintain skilled and engaged individuals and continuously deliver customer value.


Focus Areas: 

Agile beyond IT, Agile HR, People Development, Learning Organization, Training and

Moderation, Motivation, Change Facilitation


Interests: Exercising (lift heavy things and running), being out in the nature, spend time with family and friends, traveling, food and wine, interior design.


Based in: Stockholm, Sweden


Show bio Hide

Thank you for the registration

The facilitator will contact you soon to provide more info on payment and other formalities.
Register for the event
First Name *
Last Name *
Email *
Work Info
Organisation
Billing Address
Street 1
Street 2
City
Province/State
Postcode
Country
Ticket
Comment