ICAgile Certified Professional – Agile Talent (ICP-TAL)

presented by Björn Sandberg, Pia-Maria Thorén
The event has ended
Date :
24 June 2019, 09:00 —
25 June 2019, 17:00
Location:
Malmö, Sweden
kr15000 + VAT
Early Bird
kr16900 + VAT
Regular
Tickets:
Sold Out
Share event:

Agil HR-certifieringsutbildning

-certifieringsutbildning inom Agil HR via ICAgile och Agile People

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funtions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Målgrupp: Denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Under en tvådagarsutbildning går vi igenom: 

 • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?
 • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
 • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
 • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR

HR:s roll i en agil organisation - lärandemål:

 • Hur kan HR stötta en agil implementation?
 • Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt
 • Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation
 • Jobbroller – behövs de i framtiden?
 • Medarbetarundersökningar på agilt sätt
 • Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten
 • Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.
 • Fördjupning i ett case från tidigare uppdrag genomfört av GreenBullet
 • Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och övningar och vi över tillsammans på att använda Kanban för rekrytering, skriva User stories för HR och diskutera varför vi överhuvudtaget behöver använda agila arbetssätt. Fokus ligger på agil kultur och att öka det agila mindsetet genom att prova olika verktyg och metoder som kan stötta en förändring mot ökad agilitet. 

Målgrupp

Denna 2 dagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, agile coacher, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 


Kursledare

Pia-Maria Thoren, Agile People Coach och grundare av Agile People 

Location

Centralt i Malmö

Björn
Sandberg

Some call it Business Agility and Next Generation HR. It's about to take the next step within HR, organization and business development to handle a rapidly changing and complex world. We start where you are in everyday life, take it at a pace that works and builds the ability that is needed. It is done with a unique combination of leadership, team, management and learning

Development-oriented learning approach to support development of sustainable results and inspire to a learning life style - both in organizations, teams and individuals. Used to maintain a holistic approach in a rapidly changing and complex business environment.

Have an extensive experience from the whole People, HR, leadership and change area. Including business transformations, inspired by Lean & Agile and what really can be achieve with it, but also traditional process and improvements work.

Is well familiar with large global multicultural organizations as well as government agencies, but also the challenges small medium-sized businesses encounter. 

Responsibility has shifted from operational to strategic questions via tactical ones, both at functional and general business level. Have had a lot's of roles both as direct and indirect leader with and without direct reporting and as an consultant.

Show bio Hide

Pia-Maria
Thorén

Pia-Maria has 25 years of consultant experience from large Swedish and international companies within HR, leadership and organization transformation.

She is the author of the book  ”Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)

Pia-Maria is also the founder of the company GreenBullet and the global network Agile People (read more on agilepeople.com)

She is a frequent lecturer at conferences and different types of networks.


Show bio Hide

Thank you for the registration

The facilitator will contact you soon to provide more info on payment and other formalities.
Register for the event
First Name *
Last Name *
Email *
Work Info
Organisation
Street 1
Street 2
City
Province/State
Postcode
Country
Billing Address
Street 1
Street 2
City
Province/State
Postcode
Country
Ticket
Comment
VAT/GTS or Company registration number (No company = write "NA") *
Billing email address (same or different from email address above) *